Choć na pewno znajdą się laicy, dla których akcje i obligacje to jedno, należy jednak sięgnąć  po kilka podstawowych informacji z zakresu inwestowania. Otóż te dwa sposoby zarabiania na wolnych środkach pieniężnych tak naprawdę różnią się w wielu aspektach. Wytrawny inwestor powinien znać podstawowe różnice pomiędzy akcjami oraz obligacjami. Dzięki temu będzie mógł dopasować instrument, w który inwestuje do swojego charakteru zachowywania się na rynku.

Podstawowe różnice pomiędzy akcjami i obligacjami

Akcje i obligacje to instrumenty, które działają zupełnie inaczej, jednak podobnie przez, co wiele osób ma problemy dotyczące ich rozróżniania. Zestawienie jest zaprezentowane w poniższej tabeli 1.

Tabela 1: Różnice akcji i obligacji

Kategoria Akcje Obligacje
Na czym zarabia nabywca Na udziale w kapitale spółki akcyjnej. Zysk/ strata zależna od wyników firmy. Środki są otrzymywane z oprocentowania nałożonego na zaciągniętą pożyczkę.
Kto wystawia Prywatne i państwowe spółki Przedsiębiorstwa lub Skarb Państwa
Właściciel/wierzyciel Nabywca akcji jest współwłaścicielem danej spółki. Posiadacz obligacji jest wierzycielem.
Prawa Prawa majątkowe i korporacyjne Brak praw
Ryzyko (co do zasady)  Wyższe Niższe

 

Najważniejsze różnice

Znacząca różnica pomiędzy akcjami i obligacjami zachodzi na prawnej płaszczyźnie. Akcjonariusz (posiadacz akcji) posiada prawa majątkowe oraz korporacyjne. Pierwsze to prawo do dywidendy w przypadku zysku lub w sytuacji likwidacji – do spadku, części majątku. Drugie wiąże się z obowiązkiem uczestnictwa w walnych zgromadzeniach. Obligatariusz (posiadacz obligacji) nie posiada żadnych praw względem podmiotu będącego dłużnikiem. Istotną różnicą jest również sposób zarabiania. Akcjonariusz jest jakby ukrytym „prezesem”, którym staje się po wykupie części firmy. Jego zysk jest proporcjonalny względem procentu posiadanych akcji. Obligatariusz wykupując obligacje przekazuje środki pieniężne Państwu lub przedsiębiorstwu tym samym udzielając pożyczki.

Akcje i obligacje to dwa zupełnie inne instrumenty, które pozwalają na różne sposoby inwestowania oraz osiągania określonych zysków. Mówi się, że akcje przynoszą większe zyski niż obligacje, ale wiąże się z tym również ryzyko straty.